Konuk editörü olduğumuz Betonart’ın 53., Eğitim Yapıları temalı sayısında eğitim ortamlarında, fiziksel mekanın potansiyellerini mimar ve eğitimcilerle tartışıyor, dünyadaki alternatif uygulamaları gündeme getiriyoruz.  Nasıl ki iyi işveren olmadan, mimar tek başına nitelikli bir yapı ortaya koyamazsa, bütüncül bir vizyon ve çokdisiplinli bir işbirliği kurulmadan da okul yapılarının yenilikçi eğitimi destekleyecek mekanlara sahip olabilmeleri, yalnızca mimarların tekil çabalarıyla mümkün olmayacaktır diyerek eğitimcileri ve tasarımcıları, nitelikli eğitim ortamları üzerine düşünmeye davet ediyoruz.

Dergi içeriği için tıklayınız.