• 28-30 Ocak tarihinde Antalya'da türkiye Özel Okullar Derneği'nin "Okul ve Eğitim" temalı 15. Eğitim Sempozyumu'nda eğitimcilerle bir araya geldik. Haydar Karabey ile birlikte yürüttüğümüz çalıştayda "Duvarları Esnetmek: Eğitim'de Mekanın Potansiyeli"ni masaya yatırdık:

  • Geçen hafta Milliyet'in Abbas Güçlü'nün editörlüğünü yaptığı Özel Okullar Eki için bir söyleşi yaptık. Farklı yaş grupları için okul yapılarının değişen ihtiyaçları üzerine gelen sorular, mimarların ve eğitimcilerin bir araya daha çok gelmesi gerektiğini gösteriyordu.

  • Eğitim yapıları üzerine çalışırken, mekanın eğitim kalitesine ve vizyonuna etkilerini dikkate alan bir yaklaşımı önemsiyoruz. Mimari projelerimizdeki deneyimlerimizi de, katkıya açık bir bilgi havuzu oluşturmak üzere herkes tarafından anlaşılabilir net bir dille görselleştirdik. Bu çalışmaya ulaşmak için: