top of page

15.Eğitim Sempozyumu’nda Eğitim Mekanlarını Eğitimcilerle Tartıştık

28-30 Ocak tarihinde Antalya’da Türkiye Özel Okullar Derneği’nin “Okul ve Eğitim” temalı 15. Eğitim Sempozyumu’nda eğitimcilerle bir araya geldik. Haydar Karabey ile birlikte yürüttüğümüz çalıştayda “Duvarları Esnetmek: Eğitim’de Mekanın Potansiyeli”ni masaya yatırdık:


Özel okullarımız daima vizyoner ve bir adım önde olma hedeflerinin yanında; Bakanlık yönetmelikleri, arsa tahsisindeki zorluklar, yatırım sürecindeki sorumluluk ve riskler, temel liselerin dönüşüm ve adaptasyon süreci gibi pek çok sorunla baş ediyorlar.

Dünyada fikir öncülüğü yapan eğitimciler ise yeni eğitim modelleri ışığında eğitim stratejilerini şekillendirirken, eğitim mekânlarının kendisinin de eğitim modellerinin potansiyelini ortaya çıkarma gücünü özellikle vurguluyorlar.

Eğitim sistemi değişirken eğitim mekânları da hızla dönüşüyor.

Okul yapıları ve eğitim mekânları bir öğrencinin gözündeki ışığı daha çok parıldatabilir; bir öğretmen için kolaylaştırıcı ve ilham verici olabilir mi?

Mekânın kurgusu başat bir eğitim aracı olup, öğrencileri çok yönlü bireyler olmaya, sosyalleşmeye, merak duymaya, katılımcılığa ve işbirliğine teşvik edebilir mi?

Kuşkusuz evet!


“Duvarları Esnetmek – Eğitimde Mekânın Potansiyeli” başlıklı çalıştayımızda bu soruların nasılını eğitimcilerle birlikte sorguladık, yeni ve çağdaş çözümleri birlikte konuştuk.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page