top of page

Eğitim Yapıları ve Eğitim Performansı Üzerine

Updated: Jul 23, 2018

Eğitim sosyolojisi konusunda çalışmaları bulunan ve Milli Eğitim Bakanlığı’na da danışmanlık yapan Gökhan Yücel, Hürriyet Eğitim’deki son yazısında PAB’ın, eğitim mekanları ve eğitim modellerinin dönüşümü arasındaki ilişkiyi sorgulayan çalışmalarından da bahsetti.

PAB olarak, eğitim modelleri değişir ve tek yönlü sınıf düzeni yerine alternatif eğitim sistemleri, interaktif ve esnek eğitim modülleri tartışılırken, mekanların bu vizyonu destekleyecek en temel yapıtaşları olduğu düşünüyor ve projelerimizi bu düşünceyle tasarlıyoruz. Gökhan Yücel de eğitim modelleri ile girişimcilik arasındaki doğrudan ilişkiye değinerek uzun vadede eğitim performansı-fiziksel mekanları ve ileri dönük projeksiyonlar arasında ilginç ilişkileri gün ışığına çıkarıyor. Yazının tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page