top of page

Gökçeada Lise Kampüsü Projesi Aktörler Ağı

Updated: Nov 27, 2019

SALT'ın İşveren Sergisi için hazırlanan video sunumu, proje sürecinde üretilen mimari bilginin değişen çoklu aktörler arasında sürekliliğini sorgular.Gökçeada Lise Kampüsü Projesi Aktörler Ağı, 2017 yılında SALT tarafından hazırlanan İşveren Sergisi için üretildi. Video formatındaki sunum, mimari yarışmayla elde edilen kamu yapıları hayata geçirilirken karşılaşılabilecek muhtemel zorlukları yansıtır. Video, çoğul aktörlü bir projede, zamanla görev ve yetkilerin değişime uğramasını, muhtelif aktörlerin sürece müdahil olmasını ve neticede mimar ile işveren arasında yaşanan iletişim kopukluklarını görünür kılarak, proje sürecinde üretilen bilginin sürekliliğini ve aktarımını dert edinir.Comments


bottom of page