top of page

ogrenimmekanlari.com

PABEDU oluşumunun ilk adımı sayılacak "Öğrenim Mekanları" sitesi, eğitim yapıları konusunda uzmanlaşan PAB ekibinin mimari projelere paralel yürüttüğü uzun soluklu araştırma çalışmasının ilk görünür adımıdır.


Eğitim yapıları üzerine çalışırken, mekanın eğitim kalitesine ve vizyonuna etkilerini dikkate alan bir yaklaşımı önemsiyoruz. Eğitimcilerle ve uzmanlarla bir araya gelip, yenilikçi, şeffaf, katılımcı, öğrenciyi merkeze koyan ve eğitim-öğretimin sınıf dışı alanlara da taşabildiği yeni eğitim modellerindeki mekanın dönüştürücü rolünü mimari projelerimize yansıtmayı hedefliyoruz.


Mimari projelerimizdeki deneyimlerimizi de, katkıya açık bir bilgi havuzu oluşturmak üzere  herkes tarafından anlaşılabilir net bir dille görselleştirdik. Bu çalışmaya ulaşmak için:


Eğitim mekanları yerine öğrenim mekanlarına vurgu yapıyoruz çünkü eğitimin eğitimci gözünden tanımlandığını, ancak artık güncel eğitim politikalarında öğrenciyi merkeze koyan anlayışla öğrenim odaklı bir düşünce sistemi kurulması gerektiğine inanıyoruz.


Dileğimiz, kaliteli bir eğitim için kaliteli mekanlara ihtiyaç duyduğumuzu daha geniş kitlelere aktarabilmek ve bu konuda bir farkındalık yaratabilmek.Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page