top of page

Urbanage

Updated: Aug 16, 2018

PAB, 2009 yılında İstanbul'da organize edilen Urban Age Konferansı’ndan önce kent üzerine araştırma projesi yürütmek üzere davet edilen beş ofisten biriydi. Urban Age, London School of Economics (LSE) Cities Programı’nın yürüttüğü, dünya metropollerini inceleyen bir konferans dizisidir.

Araştırma projesi konusu olarak seçilen Haliç’in kentsel potansiyelini değerlendirebilmek için kıyı şeridine dokunamama tabusunu kırmak, mahalleliyi suyla buluşturmak ve Haliç’i gündelik hayata katmak hedeflendi. Önerilen model iki ölçekte ele alındı. Haliç’in hinterland’ı ile kurduğu yerel ölçekteki etkileşim bölgeleri yaya akışını sürekli kılar, parkı canlandırır ve sahil şeridine fonksiyonel çeşitlilik katarak kamusal mekan kullanımını artırırken, Haliç boyunca öngörülen bu etkileşim bölgelerinin, kıyı boyunca birbirleriyle olan ilişkilerinin ise daha bütüncül bir Haliç kurgulayacağı öngörüldü. Çalışmalar daha sonra "Beş Bakış" (Five Visions) adı ile Ömer Kanıpak'ın editörlüğünde kitaplaştırıldı.Commenti


I commenti sono stati disattivati.
bottom of page